Secretaris en ondersteuner van commissies
DeCommissieSecretaris
info@decommissiesecretaris.nl

Zoekt u een secretaris of ondersteuner voor uw commissie?

Als ervaren commissiesecretaris weet ik dat iedere commissie anders is. De ene commissie houdt zich vooral bezig met het boven tafel krijgen van feiten en gebeurtenissen. De andere trekt vooral lessen voor de toekomst. Weer een andere commissie richt zich op het vinden van handelingsperspectieven voor de praktijk van nu en beoogt een directe verandering te weeg te brengen.

Die verschillen vragen om ondersteuning op maat en om specifieke vormgeving van ondersteuning door de secretaris. Vanuit DeCommissieSecretaris bied ik u als secretaris en/of onderzoeker en rapporteur die passende ondersteuning voor onder andere uw:

       Commissie

         

       Ad hoc orgaan

  • Onderzoekscommissie
  • Adviescommissie
  • Evaluatiecommissie
  • Visitatiecommissie
  • Monitoring commissie
 
  • Denktank
  • Taskforce
  • Stuurgroep
  • Platform
  • Forum